Forældrebetaling:
 
Der er betaling 12 måneder om året.

Der ydes søskenderabat efter gældende regler.


Det fulde beløb betales den 1. i måneden, hvorefter I modtager tilskuddet fra kommunen.

Ellers så ring derne og hør nærmere