Forældrebetaling for 2018 
 
Heldagsplads i 2018 er:  7400 kr
Tilskud fra Kommunen:  5264 kr
Egenbetaling:                2298 kr

                                      
Der er betaling 12 måneder om året.
Der ydes søskenderabat efter gældende regler.
Det fulde beløb betales den 1. i måneden, hvorefter I modtager tilskuddet fra kommunen.