Vi modtager ikke syge børn af hensyn til de andre børn og smittefare.

Et barn er sygt når det har feber og/eller ikke kan følge en almindelig hverdag i pasningsordningen, eller har en smitsom sygdom.


Ved sygdom eller fridag bedes I give mig besked inden kl: 7:00 af hensyn til planlægningen af dagen.

Ved raskmelding gives besked dagen i forvejen